ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์เข้ม ชี้ผลกระทบโควิดสถิติเด็กหญิงแม่ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง

คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้มติดตามผลดำเนินการของสถานศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคการศึกษา ด้านนายแพทย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ชี้ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลดี ทำยอดเด็กหญิงแม่หรือตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินการที่ผ่านมา และเป็นกรณีศึกษาในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ซึ่งถือเป็นระยะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ เนื่องจากวัยรุ่นที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวได้เดินทางออกจากบ้าน มาเรียนหนังสือ หรือพักกับเพื่อน กับญาติและตามหอพัก จึงอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นเด็กหญิงแม่หรือตั้งครรภ์ในวันรุ่นวัยเรียนได้

นพ.อภิชัยกล่าวอีกว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ยังไม่มีความพร้อม นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จิตใจของเด็กหญิงแม่และเด็กที่อาจจะมีพัฒนาการล่าช้า ไม่สมวัยแล้ว ยังจะกลายเป็นปัญหาสังคม ออกเรียนกลางคัน ตกงาน ทำให้เกิดภาวะเครียด และปัญหาอื่นๆตามมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดการบูรณาการ ในการดำเนินงานร่วมกันภายใต้การกำกับติดตามของคณะกรรมการป้องหันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และขับเคลื่อนโดยคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

นพ.อภิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการดำเนินการของคณะอนุกรรมการของ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มาจากสถาบันการศึกษา และส่วนราชการต่างๆนั้น พบว่าสถิติการเป็นเด็กหญิงแม่หรือตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น  ที่มีมาตรการป้องกันการเกิดโรค ทั้งกำหนดให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการทางสังคม และมี  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกมา ส่งผลให้ลดความเสี่ยงและจำนวนเด็กหญิงแม่หรือตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงเป็นจำนวนมาก

“อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.กาฬสินธุ์ ยังจะต้องขับเคลื่อนภารกิจต่อไปอย่างเข้มข้น ทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ที่จะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นเด็กหญิงแม่และตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอีกด้วย”  นพ.อภิชัยกล่าวในที่สุด

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 06/07/2020 17:27 น. by อินทรีภูพาน