ข่าวสังคม

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์เปิดเวทีชี้แจง สร้างความเข้าใจโครงการก่อสร้างเกาะกลางถนน

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์เปิดเวทีชี้แจงกับผู้มีส่วนได้เสียโครงการก่อสร้างเกาะกลางแบบยกป้องกันอุบัติเหตุ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  นายชาญ  บุตรวงศ์  ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดเวทีชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียโครงการก่อสร้างเกาะกลางแบบยก พร้อมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนกาฬสินธุ์ – ลำชี  ระหว่าง กม.6+100 – กม.9+200 ระยะทางรวม 3.100 กิโลเมตร ช่วงบริเวณชุมชน 4 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน และปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทาง  ผู้ประกอบการค้า สถาบันการศึกษา  สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจโครงการได้รับรู้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางประกอบการพิจาณาระหว่างการดำเนินโครงการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมงานทาง  ซึ่งเน้นถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก โดยมีนางดวงตา  พายุพล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ หมวดทางหลวงร่องคำ ตัวแทนนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และบริษัทผู้รับจ้างเข้าร่วมรับฟังและชี้แจงโครงการ

นางดวงตา  พายุพล  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กรมทางหลวง ได้รับงบประมาณก่อสร้างโครงการดังกล่าว จำนวน 22 ล้านบาทเศษ ดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางถนนความกว้าง 4.50 เมตร และขยายไหลทาง เพื่อป้องการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนสายนี้ โดยเฉพาะบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเสี่ยง อีกทั้งยังมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการประมูลงาน และได้บริษัทรับเหมาประมูลค่าจ้างตามสัญญา 21,110,500 บาท เริ่มต้นสัญญา 13 พ.ค.2563 สิ้นสุดสัญญา 8 พ.ย.2563 ระยะทำการ 180 วัน

สำหรับกรณีประชาชนเป็นห่วงว่าจุดกลับไกลเกินไปนั้นสามารถแก้ไขได้ แต่จุดกลับเป็นจุดที่รถต้องวิ่งตัดกัน จึงถือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้ามีความจำเป็นก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบสามารถปรับเลื่อนได้ แต่ตอนนี้ยังไม่อยากให้ปรับเพราะเป็นการเพิ่มจุดเสี่ยง  ส่วนกรณีการวางท่อระบายน้ำข้างถนนที่ประชาชนวิตกกังวลว่าจะไม่ได้ระดับกันนั้นก็จะดำเนินการวางท่อไปพร้อมๆกันและมีการวัดระดับเพื่อให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้เกิดการท่วมขังบริเวณสองข้างทางและบ้านเรือนประชาชน 

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 13/07/2020 16:00 น. by อินทรีภูพาน