ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์พอ.สว.จังหวัดเคลื่อนที่ครั้งแรกหลังโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการของส่วนราชการ ลงพื้นที่ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู เพื่อให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หลังหยุดไป 4 เดือน เพราะสถานการณ์โควิด-19 ย้ำ ประชาชนการ์ดอย่าตก

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก  เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  การบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการระดับจังหวัดให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร บ้านคุ้มหัวเมือง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีนายพิรุณโรจน์  นาคดนตรี   นายอำเภอนาคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องหยุดไปเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการของส่วนราชการ ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลภูแล่นช้าง และขอให้ดูแลสุขภาพ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ออกกำลังกาย  ใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย “การ์ดอย่าตก” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้กับนายกเทศมนตรีภูแล่นช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ประสบความยากลำบากในพื้นที่ จำนวน 60 ชุด

 สำหรับการให้บริการของหน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการตรวจรักษาโรคฟรี มีผู้มาใช้บริการด้านการรักษาทั่วไป 70 ราย ด้านทันตกรรม 70 ราย กายภาพบำบัด 1 ราย และแพทย์แผนไทย 13 ราย รวมทั้งสิ้น 154 ราย นอกจากนี้มี บริการตัดผมฟรี   การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าOTOP  การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ห้องสมุด การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยศูนย์ดำรงธรรม  การบริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ กับประชาชน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 16/07/2020 16:50 น. by อินทรีภูพาน