ข่าวสังคม

นครพนม ผช.ช่างโยธา เทศบาล ต.โพนสวรรค์ นครพนม ยื่นหนังสือร้อง ผวจ.นครพนม ตรวจสอบการทำงานของ นายก อบต.โพนสวรรค์

เวลา 11.00 น. เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธนกฤต บางพรหมบาง ผู้ช่วยช่างโยธา เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมตรวจสอบการทำงานของ นายจอมพล หงษาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพนสวรรค์ โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครพนม เป็นผู้รับมอบ แล้วส่งต่อให้ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความเป็นธรรม

นายธนกฤตฯ กล่าวว่า ตนทำงานที่เทศบาล ต.โพนสวรรค์ มา 13 ปีแล้ว ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง แล้วย้ายตนไปอยู่กองคลัง ครั้งล่าสุดย้ายไปที่โรงงานผลิตน้ำประปา ข้อกล่าวหาว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ตั้งคณะกรรมการสอบว่า ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ซึ่งคำสั่งนี้ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะถูกกลั่นแกล้ง ตนเคยมาร้องขอความเป็นธรรมแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.65 แต่ไม่มีหน่วยงานใดมาตรวจสอบ

การทำงานของเทศบาล ต.โพนสวรรค์ ใช้งบประมาณโดยไม่จำเป็น ทุจริตในทุกโครงการต่าง ๆ ซื้อเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่า 5 แสนกว่าบาท สร้างถนนโดยไม่ทำประชาคม สร้างห้องน้ำราคา 38,000 บาท โดยไม่ให้กองช่างประเมินราคา เช่ากล้องวงจรปิด ปีละ 900,000 บาท แพงเกินความจำเป็น โดยไม่รกษาประโยชน์ของทางราชการ ส่อไปในทางทุจริต การปฏิบัติงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษแบบไม่ได้เรียบพบ ว่ากล่าวตักเตือน การปฏิบัติราชการหลายด้านไม่เป็นไปตามระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายของทางราชการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง แต่ไม่สามารถตรวจสอบความผิดได้ เงินภาษีราษฎรไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่ง โดยย้ายตำแหน่งภายในโดยไม่เป็นธรรม จนถึงดำเนินการให้ออกจากราชการ จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมตรวจสอบพฤติกรรมของผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว