ข่าวสังคม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด นำร่องโครงการปลูกพืชสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาลกมลาไสย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU นำร่องต้นแบบโครงการปลูกสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ เพื่อนำมารักษาผู้ป่วย

                เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมแกรนณ์โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ แพทย์หญิงจิรพรรณ์ โง้วเชียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง รองประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ สาธารณสุขอำเภอยางตลาดร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกพืชสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ เพื่อนำมารักษาผู้ป่วย ระหว่างโรงพยาบาลกมลาไสยและวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล กลุ่มเกษตรและภาคีเครือข่ายร่วมกันเป็นสักขีพยาน

นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยแล้วว่า สมุนไพรกัญชาสามารถนำไปใช้ในการรักษาทางการแพทย์ได้ อาทิ เช่น โรคมะเร็ง โรคพาร์กินสัน โรคลมชัก ช่วยลดอาการอักเสบ ช่วยลดอาการเจ็บปวดเป็นต้น แต่กัญชายังเป็นพืชสมุนไพรที่มีการควบคุม และหากผู้ใดได้ปลูกหรือมีไว้ครอบครอง จะมีความผิดทางกฎหมาย และหากมีการใช้โดยไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์ จะส่งผลอันตรายแก่ผู้ใช้

ดังนั้นโรงพยาบาลกมลาไสย และ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด จึงได้ตกลงร่วมมือกันโดยให้ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด เป็นผู้ปลูกสมุนไพรกัญชาตามความต้องการของโรงพยาบาลกมลาไสย ที่ได้ตกลงกัน เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลกมลาไสย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาจากสมุนไพรกัญชาตามตำรับที่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้รักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องการรักษาด้วยสมุนไพรกัญชา

ด้านนางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือโครงการวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ได้ผลักดันมาตลอด โดยปัจจุบันผ่านมติครม.เรียบร้อยแล้ว สำหรับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนามวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาดขึ้นแล้ว และในวันนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโรงพยาบาลกมลาไสย สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการต้นแบบ ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ และที่สำคัญพืชสมุนไพรกัญชาจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคต และจะมีการขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่มีความพร้อมในพื้นที่กาฬสินธุ์ให้ได้ต่อไป