ข่าวสังคม

เลย มทบ.28 ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ”

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองเลย จ.เลย พลตรีปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมภริยา และคณะนายทหาร ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่ม ซึ่งผลงานพระกรณียกิจหลากหลายเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ทั้งยังทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์ และศักยภาพของการพัฒนาจึงทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและพสกนิกรชาวไทย