ข่าวสังคม

คณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ติดตามการบริหารจัดการน้ำเสีย ภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

คณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์


วันนี้ ( 5 ส.ค. 63) เวลา 11.00 น. พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการ และ คณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินทางลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสียและการสาธารณสุข โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ จิตอาสา 904 ในพื้นที่ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์


เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 33 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา ปัจจุบันมีจำนวนผู้ต้องขัง จำนวน 3,493 คน มีระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับผู้ต้องขังไม่เกิน 1,500 คน ซึ่งเป็นแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ รับปริมาณน้ำเสียได้ 160 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะก่อสร้างระบบฯ มีผู้ต้องขังประมาณ 700 คน แต่ปัจจุบัน พบว่าบ่อบำบัดน้ำเสีย ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ระบบท่อภายในอุดตัน เครื่องเติมอากาศชำรุด ถังรองรับน้ำดินทรุด เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ทุกปี โดยคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้เสนอข้อแนะนำ ต่าง ๆ ให้ ทางเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการเร่งรัดแก้ปัญหา เช่น การใช้จุลินทรีย์ ( EM) ทั้งระบบ พัฒนาบ่อเกราะ และ บ่อบำบัดน้ำเสีย ใน เชิงคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม


นอกจากนี้ จะมีการสำรวจพิจารณาเรือนจำนำร่อง ในการแก้ปัญหาระบบการบำบัดน้ำเสีย อีกหลายเรือนจำ ให้เป็น เรือนจำต้นแบบ การแก้ปัญหาระบบการบำบัดน้ำเสีย ให้เรือนจำทั่วไป ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุง เพื่อให้คุณภาพน้ำดีขึ้นตามลำดับ และ จะมีการเปิดอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์(จอส.รท.) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง มีความเสียสละ ตั้งใจทำความดี เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือ สังคม และ ประเทศชาติ ต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตั้ง โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยทรงเห็นว่าสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง ซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงห่วงใย ใส่พระทัย ติดตามสถานการณ์ การแก้ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย ภายในเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศ ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในภาพรวม อย่างใกล้ชิด อีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 06/08/2020 14:52 น. by อินทรีภูพาน