ข่าวสังคม

ศรีสะเกษ พ่อเมืองติวเข้มเตรียมส่งคนดีกลับคืนสู่สังคม

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 โดยมี นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ พบว่ามีเยาวชนและประขาชนจำนวนไม่น้อย ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจและเกิดจากการหลงผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดั้งนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด จึงได้ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ใช้ยาเสพติดในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ จำนวน 50 คน

นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่เข้ารับการอบรม ได้รับการสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ แนะแนวทางการศึกษาต่อ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมคนดีกลับคืนสู่สังคม โดยมีชุดปฏิบัติการตำบล ติดตามดูแลและช่วยเหลือ หลังผ่านการอบรมเป็นระยะเวลา 5 ปี