ข่าวสังคม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงาน สืบศิลป์ถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชินีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานมหกรรมสืบศิลป์ถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชินีพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธุ์ 227 ปี ใต้ร่มพระบารมี

ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสืบศิลป์ถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชินีพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธุ์ 227 ปี ใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงส่งเสริมผ้าไหมแพรวาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น  พงษ์อักษร  นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร นางกมนรัตน์  สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มอาชีพต่างๆร่วมให้การต้อนรับที่

โดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการสืบศิลป์ถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม ที่พระองค์ทรงได้เมตตาส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านโพนไปสู่ลายผ้าแพรวาที่งดงาม  และชมการสาธิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ตลาดกรีนมาร์เก็ต  นอกจากนี้มีการแสดง “สืบศิลป์ถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชินีพระพันปีหลวง” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษา

นายปรเมศวร์  งามพิเชษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวว่า  การจัดงานสืบศิลป์ถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชินีพันปีหลวง ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  โดยการนำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีอยู่แล้ว เช่น ผ้าไหมแพรวา โปงลาง สินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าทางการเกษตร  และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วย นอกจากนี้  กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนการแสดงโขน ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูง  จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มาร่วมแสดงในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2563 อีกด้วย