ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีฝนตกหนัก บรรเทาความเดือดร้อน

ผวจ.นครพนม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีฝนตกหนักต่อเนื่อง บรรเทาความเดือดร้อน และเตรียมการให้ความช่วยเหลือหลังเข้าสู่สภาวะปกติ

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ ปลัดจังหวัดนครพนม นายเดช บำรุงหงษ์ หัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอธาตุพนม ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับน้ำจากพื้นที่อื่นก่อนระบายลงสู่แม่น้ำโขง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ตำบลนาหนาด จำนวน 23 ราย มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ตำบลฝั่งแดง จำนวน 90 ราย มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ตำบลนาหนาด จำนวน 695 ราย รวมผู้ได้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 808 ราย

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการออกหน่วยให้บริการของเกษตรอำเภอ ในการให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในนาข้าว และชี้แจงแนวทาง และระเบียบของทางราชการในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ พร้อมนี้ได้ดำเนินการประสานภาคส่วนอื่น ๆ และกลุ่มภาคีเครือข่าย ร่วมกันสนับสนุน ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมต่อไป