ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพสกนิกรจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา 19.19 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสา จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้ร่วมกันจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ พสกนิกรชาว จ.กาฬสินธุ์ ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งนับตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการอันเป็นประโยชน์ เพื่อพสกนิกรอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย

โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการต่างๆในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ หลายโครงการ เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ มีโครงการที่สำคัญคือ โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแดนสามัคคี ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมากจากพระราชดำริ ต.สงเปือย อ.เขาวง โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อำเภอเขาวง และโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และแก้ไขปัญหาด้านต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้ประชาชนมีอยู่ มีกินจนทุกวันนี้