ข่าวกีฬา

ชาวขอนแก่น “เดิน วิ่ง ปั่น รวมพลคนรักกีฬา” ส่งเสริมการออกกำลังกาย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศราฐกิจ

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 2 ก.ย. 2566 ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น รวมพลคนรักกีฬา” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยมีดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ขอนแก่น, นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 800 คน

ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น รวมพลคนรักกีฬา ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สร้างสุขภาวะที่ดีจนกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการสนองนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศราฐกิจ พัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางด้านการกีฬา การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น รวมพลคนรักกีฬา” จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ การเดิน-วิ่ง ระยะทาง 6.3 กิโลเมตร และ การปั่นจักรยาน ระยะทาง 23 กิโลเมตร

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/09/2023 17:21 น. by อินทรีภูพาน