ข่าวกีฬา

นครพนม’ จัด ‘เดิน – วิ่ง ปันน้ำใจ สุดคึกคัก คนรักสุขภาพกว่า 1,500 คน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 05.15 น. ณ จุด Start ถนนหมู่บ้านชนเผ่า (ริมฝั่งโขง) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน’เดิน – วิ่ง ปันน้ำใจ พชอ.เมืองนครพนม ประจำปี 2567′ และปล่อยตัวนักวิ่ง ซึ่งมีผู้รักสุขภาพร่วมกิจกรรมออกกำลังกายครั้งนี้ กว่า 1,500 คน โดยมีนายสมชาย แสนลัง นักวิชาการสสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีฯ

กิจกรรม “เดิน – วิ่ง ปันน้ำ พชอ.เมืองนครพนม” จัดโดยอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ ลดอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจัดตั้งกองทุนปันน้ำใจ พชอ.เมืองนครพนม เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นปัญหาในชุมชน เขตอำเภอเมืองนครพนม