ข่าวกีฬา

ยโสธร จัดการแข่งขันจักรยานขาไถคัดเลือกระดับอำเภอ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนนักกีฬาจักรยานขาไถในระดับอำเภอเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

ณ ลานอเนกประสงค์ (ฝ่ายปูตา)บ้านโสกผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลคู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางนันทิญา พูลทวี นายอำเภอทรายมูล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยอำเภอทรายมูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดูลาด ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาจักรยานขาไถเป็นตัวแทนในระดับอำเภอเข้าไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

โดยกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรงและพัฒนาระเบียบ กติกา ด้วยกิจกรรมขาไถ (Balance Bike) ซึ่งจังหวัดยโสธรได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักยานขาไถ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นั้น อำเภอทรายมูล ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ ขับเคลื่อนกิจกรรมจักรยานขาไถ จึงได้จัดการแข่งขันจักรยานขาไถขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย ได้ออกกำลังกายร่วมกัน โดยการใช้จักรยานขาไถ (Balance Bike) ให้มีการพัฒนาการสมวัยรอบด้าน เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและผู้ปกครอง ส่งเสริมการนำจักรยานขาไถมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

สำหรับการแข่งขันจักรยานขาไถในครั้งนี้ได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นกลุ่มเป็นรุ่นอายุ 3 ปี แยกเป็นชายและหญิง รุ่น อายุ 5 ปี ประเภทชายและหญิง และรุ่น อายุ 6 ปี ประเภทชายและหญิง ซึ่งคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละรุ่นก็จะได้เป็นตัวแทนในระดับอำเภอเพื่อเข้าไปร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป โดยบรรยากาศการแข่งขันก็สร้างความสนุกสนานให้กับทั้งตัวนักกีฬาเองคณะครูผู้ควบคุมทีมและผู้ปกครอง รวมทั้งกองเชียร์ของนักกีฬาที่ต่างพากันลุ้นและส่งเสียงเชียร์กันสุดเหวี่ยงโดยเฉพาะครูผู้ควบคุมนักกีฬาต้องลงทุนวิ่งตามนักกีฬาของตนตั้งแต่จุดสตาร์ทจนถึงจุดเส้นชัยกันเลยทั้งสนุกทั้งลุ้นและทั้งเหนื่อย