ข่าวกีฬา

ขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกีฬาวู้ดบอล ตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 ก.ค.66 ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่าร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองเก่า และชมรมวู้ดบอลจังหวัดขอนแก่น จัดใครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกีฬาวู้ดบอลตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2566 โดยมีนายเชิดศักดิ์ สุวรรณประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น,ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่าและหัวหน้าส่วนราชการ, ชมรมวู๊ดบอลจังหวัดขอนแก่น ,พนักงานเทศบาล ตำบลเมืองเก่า ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าอบรม จำนวน 70 คน ร่วมกิจกรรม

“กีฬาวู้ดบอล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจของตนเองให้มีความสมดุลอยู่ตลอดเวลา “วู้ดบอล” เป็นกีฬาที่มีทักษะการเล่นง่าย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เป็นการฝึกสมาธิให้มั่นคง มีสายตาดีในการคาดคะเนตีลูกให้แม่นยำและนำมาซึ่งความแข็งแรงของร่างกายอีกด้วย วู้ดบอลเป็นกีฬาแข่งกับตัวเองไม่มีการปะทะ และเพื่อสร้างแกนนำกีฬาวู้ดบอลตำบลเมืองเก่า ต่อไป”

นายเชิดศักดิ์ สุวรรณประสิทธิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า กล่าวว่า นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ นายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า พร้อมให้การสนับสนุนโครงการกีฬาวู้ดบอลให้กับเยาวชนและชาวบ้านของตำบลเมืองเก่า โดยได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนด้านกีฬาของทุกภาคส่วนและกีฬาทุกชนิดอยู่แล้ว และ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ให้การสนับสนุนกีฬาวู้ดบอลอย่างเต็มที่ โดยจัดสรรงบประมาณ สปสช. ของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ในการสนับสนุนให้เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ด้านอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมในการเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และในปีต่อไปจะพัฒนาสนามกีฬาในมหาวิทยาลัย (มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น) เพื่อรองรับการทำกิจกรรมของนักศึกษาและเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บริการได้ เพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพ โดยจะพัฒนาเป็นสนามกีฬาเต็มรูปแบบ พื้นหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ด้าน ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองเก่า เป็นกองทุนที่ส่งเสริมในด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลเมืองเก่าและถือเป็นครั้งแรกของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ที่ได้นำกีฬาวู้ดบอล เข้ามาส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ให้ได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/07/2023 15:21 น. by อินทรีภูพาน