ข่าวกีฬา

อำนาจเจริญ จัดกิจกรรมวิ่งชมเมืองสัมผัสวิถีชุมชน วิถีโขง ชี มูล 4 เส้นทาง “XTRA RUN MINI MARATHON” ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 05.45 น. ที่อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬากีฬากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (โขง ชี มูล) กิจกรรมวิ่งชมเมืองสัมผัสวิถีชุมชน วิถีโขง ชี มูล 4 เส้นทาง “อำนาจเจริญ XTRA RUN MINI MARATHON” โดยมี นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน พร้อมนักวิ่งจากจังหวัดอำนาจเจริญและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางพิศมัย วงศ์แก้ว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (โขง ชี มูล) กิจกรรมวิ่งชมเมืองสัมผัสวิถีชุมชน วิถีโขง ชี มูล 4 เส้นทาง และกิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทาง โขง ชี มูล ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 – 13 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมในวันนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นสนามที่ 4 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ในเส้นทาง “อำนาจเจริญ XTRA RUN MINI MARATHON” ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 ระยะ คือ ระยะ 5 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วม จำนวน 395 คน และระยะ 10 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วม จำนวน 408 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 803 คน และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญ กระตุ้นการเดินทางของนักกีฬา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้เดินทางมายังพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงการออกกำลังกายและเล่นกีฬาผ่านกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (โขง ชี มูล) ต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 07/08/2023 11:20 น. by อินทรีภูพาน