ข่าวกีฬา

สุรินทร์ กองกำลังสุรนารี จัดการแข่งขันฟุตบอล

กองกำลังสุรนารี จัดการแข่งขันฟุตบอล 21 อำเภอพื้นที่ชายแดน ที่รับผิดชอบ “SURANAREE CUP 2023”

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่สนามกีฬาโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อ.เมือง จ.สุรินทร์ พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 21 อำเภอชายแดน “SURANAREE CUP 2023 จัดโดยกองกำลังสุรนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานด้านความมั่นคง มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการ กระชับความ สัมพันธ์ระหว่างกัน และห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงต่อไป

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล 11 คน ประเภทบุคคลทั่วไป, ฝ่ายความมั่นคง จัดการแข่งขันคัดเลือกแบบแบ่งกลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามแต่ละพื้นที่ เพื่อคัดเลือก กลุ่มละ 1 ทีม เข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในพื้นที่ 21 อำเภอชายแดนในความรับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี และมาทำการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจากแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจาก ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และทีมชมเชยได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 09/08/2023 22:27 น. by อินทรีภูพาน