ข่าวอัพเดทรายวัน

เทศบาลเมืองชุมแพ ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ 63 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพใหญ่จัดพิธีล

Read more