ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นน้ำลำห้วยโพงพังเสียหาย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ติดตามการแกไขปัญหาพ

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรเครือข่ายประชาชนสนใจการเมืองยื่นคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง

เครือข่ายประชาชนยโสธรที่สนใจการเมืองได้รวมตัวกันไปชุมนุ

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรกลุ่มเยาวชนจัดแข่งขันฟุตซอล อ.นำชัยครั้งที่ 1

กลุ่มเยาชนในตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ได้ร่วมกันจัดการ

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรแถลงข่าวประเพณีบุญคูณลานตำนานข้าวอินทรีย์พร้อมโชว์ปราสาทรวงข้าว

อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร แถลงข่าวการจัดงานงานสืบสานประเ

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรเปิดงานนมัสการพระธาตุกู่จานประจำปี 2566

ชาวอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ร่วมกันเปิดงานนมัสการ

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรรณรงค์ไถกลบแทนเผาบรรเทามลพิษพิชิตหมอกควัน

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธรจัดงานไถกลบแทนเผา บรรเทามลพ

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงทศกาลปีใหม่ 2566

จังหวัดยโสธรเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทา

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรเปิดโครงการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรร่วมใจขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรเปิดโครงการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรร่

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรผู้ตรวจสำนักนายกตรวจติดตามการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจติดตามโครงกา

Read more