ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรเยี่ยมและบายศรีสู่ขวัญให้กับแรงงานอิสราเอลที่กลับถึงบ้านเกิด

รองผู้ว่าราชการยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เ

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสุวัฒน์ เข็มเพชร

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรจัดแข่งขันรถซาเล้งฟื้นฟูทรัพยากรป่าชุมชน

จังหวัดยโสธรมีการจัดการจัดแข่งขันรถซาเล้งและรถจักรยานยน

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรผู้ตรวจราชการตรวจติดตามระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจติดตามระบบสูบน้

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรแม่ค้าขายส้มตำเลี้ยงนกนางแอ่นเก็งรังนกส่งขายเป็นรายได้เสริม

ที่จังหวัดยโสธรมีแม่ค้าคนหนึ่งทดลองสร้างบ้านให้นกนางแอ่

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรคลินิกพืชให้บริการเชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคพืช

คลินิกพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรและคลินิกพืชสำนักงานเ

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรร่วมกันเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาพุทธศาสนิกชนในจังหวัดยโสธรพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

ที่บริเวณวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง เขตเทศบาลเมืองยโสธร นา

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรชาวตำบลตาดทองสรงน้ำธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่

เทศบาลตำบลตาดทอง ร่วมกับ ชาวบ้านในเขตตำบลตาดทอง อำเภอเม

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรประชุมกรรมการเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

เกษตรจังหวัดยโสธรจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์กา

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ยโสธรเกษตรจัดอบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพ

เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดอบรมพัฒนาทักษะกา

Read more