ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ชาวบ้านเดือดร้อนรับเหมาขุดดินปิดทางน้ำไหลท่วมขังนาปรัง 160 ไร่

ชาวนาในตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีพ

Read more