ข่าวอัพเดทรายวัน

สสจ.นครพนม ประชุมคณะทำงาน EOC ‘มอนิเตอร์โควิดฯ’ เตรียมแนวปฏิบัติเสนอ คกก.โรคติดต่อฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนัก

Read more