ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่นจัดกิจกรรม ปั่นขอนแก่น เสียงแคนดอกคูน พิชิต Unseen

ขอนแก่นจัดกิจกรรม ปั่นขอนแก่น เสียงแคนดอกคูน พิชิต Unse

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 มี.ค.65 ที่ กองร้อยอาสารักษ

Read more
ข่าวอัพเดทรายวัน

สสว.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย เข้าสู่ SMEs เพิ่มความรู้และสร้างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบการ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 มี.ค.65 ที่โรงแรมโฆษะ จังหว

Read more