ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เกษตรกรลดค่าแรงเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังสวนทางราคาน้ำมันแพง

กลุ่มผู้ใช้แรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง ในตำบลเขาพ

Read more