ข่าวอัพเดทรายวัน

สสว.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย เข้าสู่ SMEs เพิ่มความรู้และสร้างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบการ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 มี.ค.65 ที่โรงแรมโฆษะ จังหว

Read more