ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์น้ำชีเอ่อเข้าท่วมบ้านประชาชน เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย

สถานการณ์ระดับน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ำปริ่มพนังกั้น

Read more