กาฬสินธุ์พบตำบลอายุยืนผู้สูงอายุ 100 ปี 4 คน ต้นแบบบุคคลสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่ถึงกับอึ้ง หลังลงสำรวจสุขภาพประจำปี 2562 ที่ตำบลโนนศิลา และตำบลนิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ พบผู้เฒ่าอายุ 100 ปี ถึง 4 คน มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว พร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่ทำให้อายุยืน เน้นรับประทานอาหารประเภทปลา ดื่มน้ำต้มสุก และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

วันที่ 14 ธ.ค. 62 ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ.สหัสขันธ์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ พชอ.สหัสขันธ์ ลงสำรวจและดำเนินการคัดเลือกบุบคคลต้นแบบสุขภาพดี ของ อ.สหัสขันธ์ โดยนายสมบูรณ์ ไชยศรี สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ.สหัสขันธ์ และหน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปที่ ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้เข้าพบกับนายสมคะเณย์ จันทร์ดี สำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนศิลา เพื่อออกสำรวจคุณภาพชีวิตของคน อ.สหัสขันธ์ และออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้สูงอายุ โดยพบว่าเฉพาะที่ ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ มีผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไปถึง 3 คน และยังมีที่ ต.นิคม อีก 1 คน

นางเปล์ ทองแดง อายุ 116 ปี กล่าวว่า การดูแลสุขภาพไม่มีอะไรมาก จะเน้นที่อาหารการกินเป็นสำคัญ โดยเฉพาะน้ำ ต้องดื่มน้ำต้มสุกเท่านั้น และตอนนี้ก็ปลูกผักกินเองไม่ซื้อตามท้องตลาด รวมทั้งอาหารที่รับประทานส่วนใหญ่จะเน้นปลา เพราะกินง่าย ในชีวิตประจำวันยังออกไปสวน ไปไร่ เพื่อไปดายหญ้าตามปกติ แม้จะเหนื่อยบ้างแต่ก็ทำได้ ค่อย ๆ ทำไม่ฝืนตัวเอง เหนื่อยก็พัก แต่ต้องทำทุกวันเป็นกิจวัตร อย่างถ้าลูกชายมาช้าก็จะทำอาหารรับประทานเอง เพราะต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลา ด้านสุขภาพไม่มีโรคประจำตัวใด ๆ ปัจจุบันอยู่กับลูกชายคนสุดท้อง ซึ่งคลอดตอนอายุ 55 ปี สามีเสียชีวิตไปแล้ว

นางบัว โถนวาสิทธิ์ อายุ 103 ปี กล่าวว่า เคล็ดลับสำคัญของการมีสุขภาพ อายุยืน คือเรื่องอาหาร ที่เน้นรับประทานอาหารประเภทปลา ดื่มน้ำต้มสุก และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แม้ว่าอายุจะมากเป็นร้อยปี แต่ยังทำงานบ้านเอง หุงข้าวเองทุกวัน รวมถึงการลงไปสวน ไปไร่ เพื่อดูแลไร่นาก็ทำเอง โดยเฉพาะการดายหญ้า ถือเป็นงานอดิเรก งานบ้านต่าง ๆ ก็ทำเองเพราะอยู่คนเดียว ไม่ให้ลูกหลานยากลำบาก ในครอบครัวสามีเสียชีวิตตั้งแต่อายุได้ประมาณ 70 กว่าปี มีลูกทั้งหมด 6 คน เสียชีวิตแล้ว 3 คน ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท ผมก็ไม่เคยย้อมปล่อยธรรมชาติ ตื่นเช้าต้องกินไมโลทุกเช้า ข้าวเช้าต้องกินเวลา 09.00 น. นอนตอนสามทุ่ม

ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 8 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยไปพบกับนางเปล์ ทองแดง ซึ่งมีอายุตามทะเบียนราษฎร์ 116 ปี จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 10 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบ้านของนางบัว โถนวาสิทธิ์ อายุ 103 ปี และบ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 9 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ บ้านของนายพัน เศรษฐากา อายุ 100 ปี ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนมีสุขภาพดีมาก ไม่เป็นผู้สูงอายุพึ่งพิง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และดูแลลูกหลานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.นิคมอีก 1 ราย คือนางผง ศรีสุพัฒน์ ปัจจุบันอายุ 100 ปี ที่อยู่ ม.6 ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากภาครัฐ ทำให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต ส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันแสดงความรักความห่วงใยผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่านถือเป็นบุคคลต้นแบบสุขภาพดีของ อ.สหัสขันธ์ ที่สำคัญยังสามารถเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตให้ลูกหลานฟังได้อย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะเรื่องราวช่วงของสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังโชว์ร้อยด้ายเข้ารูเข็มโดยไม่ใช้แว่นสายตาให้ชมที่เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก

“จากการพูดคุยเบื้องต้น ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่ดี สุขภาพจิตดีและมีอารมณ์ขัน พูดคุยกับผู้คนทั่วไปเป็นปกติ นอกจากนี้ยังพบว่ามีกิจวัตรประจำวันของตนเองที่ได้ทำอยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายวันละ 15 นาที การทำสวน ปลูกผักสวนครัว และการทำงานบ้าน ขณะที่เรื่องอาหาร พบว่าผู้สูงอายุทั้ง 4 คน จะรับประทานอาหารประเภทปลาเป็นหลัก แต่ไม่รับประทานปลาใหญ่เจาะจงปลาดุก ปลานิล หรือปลาธรรมชาติที่หาได้ในเขื่อนลำปาว ไม่รับประทาน ไก่ หน่อไม้ ส่วนเนื้อหมู เนื้อวัว รับประทานบ้างเป็นครั้งคราว ดื่มน้ำต้มสุก และรับประทานข้าวสวย ที่ประทับใจมากที่สุดคือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ดูแล้วไม่เหมือนคนอายุ 100 ปี ผมก็ไม่ย้อม เข้าสวนปลูกผักไว้รับประทานเองได้ด้วย ทั้งนี้ผู้สูงอายุต้นแบบมีระบบการดูแลที่ชัดเจนในรูปแบบ Long Term Care หรือการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีอาสาสมัครประจำตำบลรับผิดชอบ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุข อ.สหัสขันธ์” นายอำเภอสหัสขันธ์กล่าว