ข่าวอัพเดทรายวัน

เทศบาลตำบลกมลาไสยเดินหน้าพัฒนาปรับปรุงหนองขุ่น

เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เพื่อติดตามและแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายคันทางรอบหนองขุ่นให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ลานสวนสาธารณะหนองขุ่น เขตเทศบาลตำบลกมลาไสย อ.กมลไสย จ.กาฬสินธุ์ นางสาววิจิตรา ภูโคก นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเทศบาลตำบลกมไสยประชุมร่วมกันผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลกมลาไสย เพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกันกำหนดทิศทาง และแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายคันทางรอบหนองขุ่น เพื่อเตรียมผลักดันเป็นสวนสาธารณะที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต โดยมีตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นการปรับปรุงขยายคันทางรอบหนองขุ่น หมู่ที่ 4 ชุมชนวังหิน หมู่ที่ 7 ชุมชนน้ำจั้น หมู่ที่ 12 ชุมชนปากน้ำหมูที่ 15 ชุมชนเมืองใหม่ ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ระยะทางยาว 3,180 เมตร กว้าง 5 เมตร สูง 2 เมตร งบประมาณ 9,800,000 บาท ซึ่งเขตเทศบาลตำบลกมลาไสยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก่อสร้าง เพื่อที่จะปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และเพื่อรองรับโครงการต่างๆที่จะตามมาที่จะผลักดันให้หนองขุ่นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต

อย่างไรก็ตามภายหลังเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันประชุมทั้งหมดมีมติและมีความเห็นร่วมกันเห็นด้วยที่จะเดินหน้าก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณก็ได้รับอนุมัติมาแล้ว และที่สำคัญชาวบ้านอยากเห็นหนองขุ่นได้รับการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะประโยชน์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม