ข่าวอัพเดทรายวัน

รร.เลิงนกทาคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานดนตรีลูกทุ่งเมืองน้ำดำครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย (ลูกทุ่งเมืองน้ำดำ) ครั้งที่ 3 ขณะที่โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร ชนะเลิศครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่เวทีโดม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย (ลูกทุ่งเมืองน้ำดำ) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากนั้นนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมมอบรางวัลปราชญ์อีสาน แม่ครู ดร.ฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ปี 2536 พ่อครูฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำ ปี 2549 แม่ครูคำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติ ดนตรี ปี 2562 และมีการแสดงของปราชญ์อีสาน ศิลปินภูไท วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนร่วมชม เชียร์

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการประกวดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งแห่งประเทศไทย (ลูกทุ่งเมืองน้ำดำ) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้มีเวทีในการแสดงออกด้านเพลงลูกทุ่งไทย และร่วมกันสืบสานเพลงไทยลูกทุ่งให้คงอยู่สืบไป มีโรงเรียนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนด่านขุนทด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม และโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์นฤบดินทร์ สาลีพันธ์ จ.อ.สุจินต์ กุลชนะรงค์ หรือ จินนี่ ภูไท และ ดร.จินดา แก่นสมบัติ หรือ อาจารย์ไข่

ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนเลิงนกทา รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนด่านขุนทด รางวัลชมเชย โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม และโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม