ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางวันทนา อินทปัตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ คณะชมรมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาด และประชาชนจำนวนมาก ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช จากนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมรำลึกและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ที่มีแก่อาณาประชาราชในตลอดรัชสมัยของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความวิวัฒน์พัฒนาของบ้านเมือง เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ และยังความผาสุก ร่มเย็นแก่ผองพสกนิกรชาวไทย พระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักรทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศ

แม้การเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 จะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน แต่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ายังล้วนคำนึง ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่รู้ลืมเลือน วันที่ 13 ต.ค. 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือ สัตตมวรรษ เพื่อให้วันคล้ายวันสวรรคต เป็นวันแห่งการร่วมรำลึก และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน

รัฐบาลจึงนำความบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่าวัน “นวมินทรมหาราช”