ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น บ้าน วัด หมู่บ้าน บวร ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันนวมินทรมหาราช

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่ บ้านโคกฟันโปงหมู่บ้านบวร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 โดยการนำของ ดร.พิมสาย อัครพิทยาอำพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง, นายเสถียร สอนน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21 และนายรักษ์ โคตรศรีวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโคกฟันโปง พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และชุมชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายทาน ณ วัดกองศรี บ้านโคกฟันโปง พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดรอบโรงเรียน และภายในโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ด้วยจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือทั้งบ้าน วัด โรงเรียน

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์อย่างเอนกอนันต์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดรัชสมัยปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมี ต่างประจักษ์ ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการ ที่ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาได้ก่อเกิดประโยชน์อันไพศาลและยังคงเบ่งบานขยายผลการดำเนินงานไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้พสกนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในทุกสถานการณ์ของบ้านเมืองการเดินตามรอยพระยุคลบาทส่งผลให้เหล่าราษฎรได้พัฒนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และมีความสุขอย่างยั่งยืน.