ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่นเปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล เดินหน้าประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างครบถ้วน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 2566 ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น น.ส.อรวรรณ หินตะ แรงงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ขึ้นที่สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางในเรื่องการให้ความช่วยเหลือกับแรงงานที่เดินทางกลับ การวางตำแหน่ง การฝึกทักษะฝีมือเพื่อรองรับงานใหม่ รวมทั้งการแจ้งความประสงค์ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

“สำหรับแรงงานไทยในอิสราเอล โดยเฉพาะชาว จ.ขอนแก่น ที่เดินทางกลับมาประเทศไทยด้วยตนเองนั้น สามารถเดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ยื่นส่งต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้ดำเนินการจ่ายเงินค่าเดินทางให้กับแรงงานทุกคน”

น.ส.อรวรรณ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการคือการรวบรวมข้อมูล การสำรวจตัวเลขแรงงานที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลทุกคน ทั้งนี้เพื่อได้วางแผนการช่วยเหลือรักษาสิทธิให้กับแรงงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ลงทะเบียน แรงงานที่อยู่เกินกำหนด ที่จะต้องดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ และค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหมดด้วย