ข่าวอัพเดทรายวัน

ผู้ว่าฯ นครพนม จับมือทุกภาคส่วน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลคนทำเรือไฟ ยกย่องเชิดชู ความรักความสามัคคี คือกลไกสำคัญในการจัดสร้างเรือไฟ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ซุ้มเรือไฟอำเภอนาหว้า /ศรีสงคราม /โพนสวรรค์ /นาทม /บ้านแพง /ปลาปาก /เมืองนครพนม /ท่าอุเทน และวังยาง บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จากหน้าโบสถ์นักบุญแอนนา – หน้าสำนักงานกาชาดจังหวัดนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลหนองแสงและตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคีเครือข่ายตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลคนทำเรือไฟ ซุ้มอำเภอนาหว้า/ศรีสงคราม/โพนสวรรค์/นาทม/บ้านแพง/ปลาปาก/เมืองนครพนม/ท่าอุเทน และวังยาง โดยสนับสนุน ข้าวเหนียว ไก่ย่าง เครื่องอุปโภคบริโภค กาแฟ เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม มอบให้กับซุ้มคนทำเรือไฟของแต่ละอำเภอ ใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารให้กับกำลังพลคนทำเรือไฟ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลคนทำเรือไฟของแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งรับทราบข้อมูล อุปสรรค ประเด็นปัญหา และความต้องการ ของกำลังพลคนทำเรือไฟ ความต้องการที่จะให้จังหวัดช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมทางภูมิปัญญา การทำเรือไฟของชาวจังหวัดนครพนมให้คงอยู่สืบไป

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบแนวทางให้กับกำลังพลคนทำเรือไฟของแต่ละอำเภอที่ตรวจเยี่ยมในวันนี้ ให้คงความสามัคคีของคนในชุมชน ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวนครพนมซึ่งถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ของพื้นที่ภาคอีสาน และของประเทศไทย ขอทุกท่านจงภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รวมกำลัง ร่วมกันก่อสร้างเรือไฟที่มีความสวยสด งดงาม และยากยิ่งที่จะก่อสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่นาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญ ของกำลังพลคนทำเรือไฟ ขอขอบคุณศิลปินเรือไฟ และกำลังพลคนทำเรือไฟทุกท่าน ที่ได้เสียสละแรงกาย สติปัญญา ทรัพย์สิน ร่วมกันให้เกิดงานประเพณีไหลเรือไฟที่ยิ่งใหญ่ในงานกาชาดจังหวัดนครพนมครั้งนี้ โดยจังหวัดนครพนมมีกำหนด จัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2566

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/10/2023 16:32 น. by อินทรีภูพาน