ข่าวอัพเดทรายวัน

ชาวกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรอุทิศกุศลแก่บรรพบุรุษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการและ พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่ออุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่สร้างบ้าน สร้างเมืองกาฬสินธุ์ ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวชาวกาฬสินธุ์ทุกคน

สำหรับการทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง