ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัด “สภากาแฟสื่อมวลชน” ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเศรษฐกิจและการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัด “สภากาแฟสื่อมวลชน” ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเศรษฐกิจและการเงิน พร้อมฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังภัยแล้งให้ปี 2567 – 2568

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ต.ค.66  ที่ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนางสาวรวิวรรณ์ ศิริเกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจ้าหน้าที่ ได้จัด "โครงการสื่อมวลชนร่วมคิด ให้เข้าใจเศรษฐกิจและการเงิน" หรือ สภากาแฟ แชร์ข่าวสารและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสื่อมวลชนใน จ.ขอนแก่น โดยครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง นั่นคือ ภัยแล้ง และ เงินบาทอ่อนตัว

" จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2567 มีโอกาสที่พายุจะเข้าประเทศไทยน้อยมาก นั่นหมายความว่า โอกาสเกิดภัยแล้งสูงมาก ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเสียหาย ถึงแม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเกิน 100% ของความจุอ่าง แต่หากในปี 2567 มีฝนทิ้งช่วง"

น้ำเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เพื่ออุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศตลอดทั้งปี 2567 ซึ่งจะส่งผลให้ปลายปี 2567 และต้นปี 2568 เกิดการขาดแคลนน้ำและมีภัยแล้งรุนแรง ทางธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงอยากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรให้ใช้น้ำอย่างระมัดระวัง ต้องเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนนี้ อย่าชะล่าใจ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย โดยแนะนำการทำนาหยอดแทนนาหว่าน เพราะใช้น้ำน้อย ลงทุนน้อยกว่า และให้ผลผลิตมากกว่า 2 เท่า

สำหรับเรื่องเศรษฐกิจการเงินที่ขณะนี้ค่าเงินบาทกำลังอ่อนตัว ส่งผลให้เราต้องจ่ายทุกอย่างแพงขึ้น การท่องเที่ยวน้อย การส่งออกมีอุปสรรค เงินเข้าประเทศน้อยลง โดยสาเหตุสำคัญมาจากเศรษฐกิจโลก การเมืองระหว่างประเทศ และสงครามความขัดแย้งต่าง ๆ โดยวิธีที่แนะนำ คือ การป้องกันความเสี่ยงโดยเก็บเงินฝากไว้กับบัญชี FCD (หรือ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ)

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/10/2023 18:37 น. by อินทรีภูพาน