ข่าวอัพเดทรายวัน

“ไชยา” พญานาค 2 ชื่นชมศูนย์หม่อนไหมสุรินทร์ เข้มแข็ง ดัน Soft Power ผ้าไหมไทยใส่ สนุก “ไม่แก่ ไม่ร้อน”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสุรินทร์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคุณากร ปรีชาชนะชัย เลขานุการฯ พร้อมคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ข้าราชการกรมหม่อนไหม ในการพัฒนาศูนย์หม่อนไหมจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการเลี้ยงไหม ไปจนถึงการทอผ้าไหมสุรินทร์ ที่สร้างมูลค่าสร้างรายได้เป็นอย่างมาก

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลังรับฟังและดูพัฒนาการของศูนย์หม่อนไหมฯ ขอชื่นชมศูนย์หม่อนไหมฯ ของจังหวัดสุรินทร์ มีความโดดเด่น ผ้าไหมลายเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งไทยเคยได้ตัดชุดด้วยผ้าไหมสุรินทร์มอบเป็นของขวัญที่ระลึกให้แก่ผู้นำในการประชุมเวทีโลก (APEC) อีกด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผ้าไหมไทยจะเป็น Soft Power ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก ที่ต้องสามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่แก่ ไม่ร้อน ดูแลรักษาง่าย จึงอยากให้นักออกแบบรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าไหมไทยให้ไปอยู่บนวทีแฟชั่นระดับโลก หรือไปอยู่บนชิ้นส่วนของสินค้าแบรนด์เนม และควรให้ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกมาใส่ชุดผ้าไหมไทย เช่น ลิซ่า Blackpink เพื่อผลักดันผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก เหมือนตอนที่ใส่ชุดผ้าไทยไปท่องเที่ยวที่อยุธยา ทั้งนี้ ต้องการให้ อบจ. แต่ละจังหวัด ร่วมกับกรมหม่อนไหมในการผลักดันผ้าไทยแต่ละจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักให้วงกว้างต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/10/2023 21:18 น. by เสียงภูพานออนไลน์