กาฬสินธุ์ติวเข้มกู้ชีพกู้ภัยรับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ที่หอประชุมกัลยาณมิตร สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Response : EMR) 40 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลกรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยอย่างถูกต้อง

โดยผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้ฝึกทดสอบการแจ้งเหตุ กาประเมินสถานการณ์และสภาพผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลผู้ป่วย การจัดการทางเดินหายใจให้กับผู้ป่วย การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การห้ามเลือด การยึดตรึง การช่วยคลอดฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินขึ้นต้น เมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกวิธี
สำหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรนี้ จำนวน 80 คน เป็นผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency Medical Response : EMR) 40 ชั่วโมง โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำโดยนายแพทย์จารุพล ตวงศิริทรัพย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน บรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ความรู้พื้นฐานของร่างกายมนุษย์ สัญญาณชีพและการเฝ้าตรวจติดตาม ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน การคัดกรองผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการดูแลเบื้องต้นในผู้ได้รับบาดเจ็บ

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัยเพื่อรับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้อีกด้วย

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/12/2019 14:18 น. by เสียงภูพานออนไลน์