ข่าวอัพเดทรายวัน

รองศศินฯนำคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการลงสำรวจพื้นที่ วางแผน ประชุมหารือเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 18 ตค.66 นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ณ จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ในการจัดนิทรรศการจังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมหารือคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และสำรวจสถานที่ในการจัดนิทรรศการจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

โดยมีนายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง นางแสงตะวัน แก้วอำไพ รักษาราชการในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีบุญเรือง ผอ.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมรับทราบประเด็นในการหารือเพื่อเตรียมการในส่วนของการออกแบบผังในการใช้พื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการจังหวัดหนองบัวลำภู การจัดรูปแบบนิทรรศการเพื่อแสดงออกถึงยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ” เกษตรเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว”

จากนั้น นายศศินฯรอง ผวจ.หนองบัวลำภู ประธานคณะทำงานฯได้ประชุมพร้อมมอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงาน ออกแบบการจัดนิทรรศการ ให้มีสอดคล้องกับภารกิจงานในความรับผิดชอบ และแจ้งรายละเอียดการใช้พื้นที่พร้อมรายละเอียดกิจกรรม ให้ทางเลขาคณะทำงานฯ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ให้ผู้ช่วยเลขานุการ(นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ) ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด เบอร์โทร 097-3209816 และ มอบหมายให้ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการออกแบบการใช้พื้นที่ฯ หลังจากที่ทราบข้อมูลจากทุกหน่วยงานผ่านทางเลขานุการคณะทำงานฯ แล้วจะแจ้งทุกหน่วยงานทราบอีกครั้งหนึ่ง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 00:07 น. by เสียงภูพานออนไลน์