ข่าวอัพเดทรายวัน

เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันได วันละ 3 ล้าน ลบ.ม. สูงสุด 25 ล้าน ลบ.ม.

วันที่ 19 ต.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำชี ได้ประชุมร่วมกันที่จังหวัดขอนแก่น หลังจากที่สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ยังคงเกินความจุของการกักเก็บ โดยล่าสุดวันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,789 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 116 % ของความจุอ่าง ทำให้พื้นที่เหนือเขื่อนกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยที่ประชุมได้อนุมัติให้เขื่อนอุบลรัตน์ ได้เพิ่มการระบาย จากเดิมระบายสูงสุดวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้เพิ่มขึ้นสูงสุด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในวันนี้จะเพิ่มการระบายวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ไปจนสูงสุดระบาย 25 ล้านลูกบาศก์เมตร จะมีการเปิดสปิลเวย์เพื่อระบายน้ำ โดยในวันนี้จะระบายอยู่ที่ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร

“ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งเตือนระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะวิกฤตระดับ 3 เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อน อาจกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณอำเภออุบลรัตน์ น้ำพอง เมืองขอนแก่น หนองนาคำ ภูเวียง และอำเภอหนองเรือ และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำชี ที่บริเวณอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอชนบท อำเภอบ้านแฮด อำเภอพระยืน และอำเภอบ้านไผ่”

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การปล่อยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากปกติที่ปล่อยปัจจุบันวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดวันละ 3 ล้าน ลบ.ม.วันแรก 19 ตุลาคม 2566 เพิ่มเป็น 18 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากน้ำในเขื่อนมีปริมาณเกิน 100% ของความจุอ่าง ส่วนเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ลดระดับการปล่อยลงวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อน้ำอยู่ในภาวะปกติไม่เกิน 100% ของเขื่อนลำปาว จะหยุดปล่อยน้ำเพื่อให้น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ที่เกิน 100% ปล่อยไปก่อน สำหรับพื้นที่ใต้เขื่อนอุบลรัตน์ ในเขตอำเภอน้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น จะมีผลกระทบไม่มากแต่ได้แจ้งเตือนหมู่บ้าน ที่อยู่ติดกับลำน้ำพอง ได้นำสิ่งของมีค่ารวมทั้งสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูง โดยจะปล่อยน้ำไปถึงระดับ 25 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และจะให้เขื่อนอุบลรัตน์และชลประทานภาค 6 ได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกันอีกครั้ง สำหรับการเตรียมความพร้อมมีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ของกรมชลประทาน สูบน้ำผลักดันน้ำที่มหาสารคามให้ไหลได้เร็วขึ้น เพื่อควบคุมน้ำไม่ให้เกินตลิ่งทั้งลำน้ำพองและแม่น้ำชี ปัจจุบันน้ำพองตลอดสายน้ำยังไม่เกินตลิ่ง สำหรับน้ำในแม่น้ำชี ขณะนี้หัวน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว แต่ยังควบคุมน้ำได้และบริหารจราจรน้ำได้ อีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หัวน้ำก็ผ่านจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนน้ำท่วมจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าปี 2565 โดยน้ำก้อนนี้ จะไหลไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในอีกหนึ่งเดือนซึ่งเข้าสู่หน้าหนาวและน้ำจะไม่เกินระดับตลิ่ง เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 07:07 น. by เสียงภูพานออนไลน์