ข่าวอัพเดทรายวัน

ประกาศขอโทษ นายชัยรับ อุ่นสวิง


สืบเนื่องจากข้าพเจ้านางสวย ภูถมนาค ผู้ใหญ่บ้านท่าแสง ม.7 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กรณีข่าวผู้ใหญ่บ้านสั่งล็อคตัวลูกบ้านลากมาหน้าเวทีกับช่องข่าวโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นั้น โดยมีข้อความ “อยู่ในงานตลอดเลยค่ะ ตรงนี้เราไม่ได้ลากนะค่ะ มันเป็นหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและตำรวจ ฉันก็อยู่ตรงเวที ฉันสั่งจริงเพราะว่า แกห้ามปราบไม่ฟัง” และมีข้อความการให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่านายชัยรับ ดื่มเหล้าตลอดและเมาเหล้ามาตั้งแต่กลางวันนั้น


ข้าพเจ้าได้กล่าวไปเพราะได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากบุคคลอื่น ซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เนื่องจากวันเกิดเหตุ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กับวันให้ข่าว 13 มีนาคม 2563 วันเวลาห่างกันมาก จึงเกิดความสับสนในข้อเท็จจริง อาจจะจำข้อเท็จจริงผิดพลาดไป ประกอบกับก่อนที่จะให้ข่าว บุตรเขยของข้าพเจ้าได้เสียชีวิต และสามีของข้าพเจ้าก็ได้ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา ข้าพเจ้าจึงให้ข่าวไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากเป็นการใส่ร้ายหรือใส่ความคุณชัยรับ อุ่นสวิง ประการใด ข้าพเจ้าขอโทษ และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย


ด้วยความเคารพอย่างสูง
นางสวย ภูถมนาค