ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ประธานคณะกรรมการธิการแรงงานวุฒิสภา สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งข้ามโขง 2023

วันที่ 10 พ.ย.66 ที่บ้านพักริมแม่น้ำโขง พล.ต.ต.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม พล.ต.ต.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา/ประธานคณะกรรมการธิการแรงงานวุฒิสภา /อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางสาวสุภาภรณ์ นิรมาณการย์ ประธานมูลนิธิศรีโคตรบูร มูลนิธิศรีโคตรบูร ร่วมกับจังหวัดนครพนม ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งข้ามโขง นครพนม-คำม่วน มาราธอน 2023 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นเมืองแห่งความสุขและเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชน

มูลนิธิศรีโคตรบูร ร่วมกับจังหวัดนครพนม ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ไปยังหน่วยต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นผู้ประสานขอสนับสนุนงบประมาณให้ จนได้รับงบประมาณและสิ่งของ รวมมูลค่ากว่า 710,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท) รายการดังต่อไปนี้ หอการค้าไทยจีน เงินสด จำนวน 200,000 บาท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เงินสด จำนวน 200,000 บาท บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เงินสด จำนวน 50,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เงินสด จำนวน 50,000 บาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เงินสด จำนวน 20,000 บาท บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอเรจ จำกัด สนับสนุนเครื่องดื่ม 210 ลัง มูลค่า 150,000 บาท บริษัท บิ๊กซี ชูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม 10,000 ขวด มูลค่า 40,000 บาท

โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ส่งมอบเงินและสิ่งของ ให้แก่นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป