ข่าวอัพเดทรายวัน ประชาสัมพันธ์

ปภ.กาฬสินธุ์ เตือนน้ำเขื่อนเหลือน้อย ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เตือนประชาชนใช้น้ำในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างประหยัด เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวเหลือน้อย และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนานกว่า 2 เดือน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำตามอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 17 แห่ง ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง และเขื่อนลำปาว พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า 50%  โดยเฉพาะเขื่อนลำปาว ซึ่งมีประมาณน้ำเหลือเพียง 48% เท่านั้น จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชน ผู้ใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค ต้องช่วยกันประหยัดการใช้น้ำ เนื่องจากมีปริมาณเหลือน้อยและประสบภาวะฝนทิ้งช่วง จึงไม่มีน้ำเติมเข้าอ่างในช่วงนี้

นายธนทร กล่าวอีกว่า ด้วยความเป็นห่วงในสถานการณ์น้ำ ตามแหล่งเก็บน้ำทั่วไป และที่เขื่อนลำปาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเอื้อประโยชน์ในการเกษตรกรรม ทำนาปรังและเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ทางด้านนายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และร่วมประชุมกับผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ  เพื่อหามาตรการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำไว้แล้ว ทั้งนี้ หากประชาชน พื้นที่ใด ประสบปัญหาดังกล่าว ก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจะได้จัดน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอกับความต้องการ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่กำลังจะมาถึง คาดการณ์ว่าจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ขณะเดียวกันที่ความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น จึงขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด