ข่าวอัพเดทรายวัน

“บุญลือ” ตามดูสนามฟุตบอลหาดสุรินทร์ รับประสาน รมว.ท่องเที่ยวฯดันกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจไทย


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่สนามกีฬาหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย , ส.ส.ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม รอง ป.กมธ.กีฬา, นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม ผู้เชี่ยวชาญประจำ กมธ.กีฬาฯ,นางสาวณิชกานต์ เนตรวงศ์
เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ

นายอภิรักษ์ หอมละออ
เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ
นายกฤษฎา สัจจกุลที่ปรึกษาประธานคุณะกรรมาธิการกีฬา นางฑิฆัมพร กาญจโนภาศ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร นายรัชกฤต ฉันทวิกิจ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการชุดโควิดพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมสนามกีฬาหาดสุรินทร์ มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต,นายดำรง ไชยเสนา ผอ.กกท.ภูเก็ต,นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมส่วนราชการและภาคเอกชนให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามยังมีการรับฟังปัญหาของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่ทำให้เศรษฐกิจซบเซา และความต้องการให้มีการผลักดันกีฬากระดานโต้คลื่น ภายในหาดสุรินทร์ ให้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำและการต่อยอดกีฬาทางน้ำทั่วไปเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ป.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าสืบเนื่องพรรคภูมิใจไทยได้เดินทางมาสัญจรที่ จ.ภูเก็ต ในช่วง 2-3 เดือนก่อนซึ่งมี นายเขมพล อุ้ยตยกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและได้มาพบเห็นสนามฟุตบอลหาดสุรินทร์ส่วนตัวเห็นว่ามีความประทับใจเพราะบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่ไหน จุดเด็นมีสนามฟุตบอลอยู่ติดชายหาด แต่ยังต้องการให้มีการปรับปรุงสนาม จึงเป็นที่มาที่จะต้องกลับมาอีกครั้ง“ในด้านภาระกิจของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวเนื่องกับการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการกีฬาและการร่วมติดตามสอดส่องดูแลแก้ไขควบคู่ไปกับสภาผู้แทนราษฎร”ส.ส.ดร.บุญลือ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังประสบปัญหาแพร่ระบาดโควิด19 และ จ.ภูเก็ตเองก็มีปัญหาได้รับผลกระทบที่น่าเห็นใจกัน ซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีความพยามในการป้องกันโรคไวรัสโควิดเพื่อผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปพร้อมๆกัน ทุกชนิกกีฬาขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดรับฟังเพื่อผลักดันทุกชนิดกีฬาให้ท้องถิ่นมีการแข่งขันคู่ขนานไปกับการท่องเที่ยว ดังนั้นคาดว่าอนาคตจึงเป็นไปได้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร จะมีการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน จึงขอให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังกับรัฐบาลจับมือก้าวผ่านวิกฤติไวรัสโควิด19 ไปพร้อมๆกับ