ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เดินตลาดรณรงค์ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือหนี้นอกระบบ

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์นำเจ้าหน้าที่ปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลุยตลาดสดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนลงทะเบียนขอความช่วยเหลือหนี้นอกระบบ

ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายณัฐพล เพียรภายลุน จ่า จ.กาฬสินธุ์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปกครอง จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือหนี้นอกระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของการลงทะเบียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้คนที่ออกมาเดินตลาด รวมทั้งผู้มีปัญหาหนี้นอกระบบได้รับทราบช่องทางการลงทะเบียนหนี้นอกระบบ

โดยสามารถลงทะเลียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ เว็บไซต์ http://debt.dopa.go.th ลงทะเบียนที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง และลงทะเบียนที่ศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบตั้งอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้มีการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดทุกจังหวัด และอำเภอดำเนินการตามแนวทางมาตรการช่วยเหลือ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และมาตรการปราบปราม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์รับการช่วยเหลือหรือให้ทางราชการดำเนินการแก้ไขปัญหา ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 และให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้นอกระบบที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว