ข่าวอัพเดทรายวัน

นราธิวาส“ น้ำท่วมระทม “ไชยา” สั่งกรมปศุสัตว์ ระดม จนท. เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง พร้อมจัดหาเวชภัณฑ์ทางยาอาหารสัตว์บรรเทาทุกข์เต็มที่

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.นาราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ โดยที่ อ.ระแงะ มีปริมาณน้ำฝนตกหนักมากกว่า 600 มิลลิเมตร รองลงมายังมี อ.ยี่งอ อ.รือเสาะ มีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยกว่า 450 มิลลิเมตร ที่ถือว่าหนักเป็นประวัติกาล ทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงทุกชนิดได้รับความเสียหาย

ขณะนี้ผลกระทบด้านการเกษตร ตนได้สั่งการให้ กรมปศุสัตว์ ให้เร่งทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกรูปแบบ โดยให้ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทำการอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ที่ให้ทำการตั้งเต้นท์จัดทีมสัตวแพย์ เข้าพื้นที่น้ำท่วม ตรวจสอบโรคระบาดที่มากับสัตว์เป็นแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ก็ให้จัดหาอาหารสัตว์และยาเวชภัณฑ์และวิตามินเข้าดูแลสัตว์ พร้อมทั้งให้นำหญ้าแห้งพระราชทานเพื่อเป็นเสบียงอาหารเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

รมช.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เส้นทางการคมนาคมในการจัดส่งอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์เป็นไปด้วยความยากลำบาก รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยก็ห่างไกลเนื่องจากต้องระวังในเรื่องของกระแสน้ำและความสูงของน้ำที่ได้สร้างผลกระทบ การทำงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์จึงต้องใช้ความระมัดระวังแต่ก็จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่