ข่าวอัพเดทรายวัน

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ยุคใหม่ลดแออัดลดรอคอย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายลดแออัด ลดรอคอย ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

วันที่ 5 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (4 ม.ค.67) ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายลดแออัด ลดรอคอย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย ลดแออัด ลดรอคอย เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัย และสร้างความพึงใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ

โดยมีนายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน รวมทั้งประเด็นปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ต้องการสนับสนุน

อย่างไรก็ตาม ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายลดแออัด ลดรอคอย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครั้งนี้ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ อาทิ จุดคัดกรองด่านหน้า, ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก, ห้องจ่ายยาผู้ป่วย, ห้อง Lab และคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(SMC) อีกด้วย