ข่าวอัพเดทรายวัน

รพ.กาฬสินธุ์ เชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลาน อายุระหว่าง 6 เดือนถึง 5 ปี เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามคำขวัญนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” สนุกกับกิจกรรมประกวดหนูน้อยสุขภาพดี หนูน้อยฟันดี และหนูน้อยกิจกรรมดี ลุ้นรับของขวัญรางวัลมากมาย ในวันที่ 12 มกราคม 2567 นี้ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

วันที่ 5 มกราคม 2567 นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปี 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งมีการกระตุ้น พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจตามวัย โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

นายแพทย์สุรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของเด็ก ที่จะเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต ตามคำขวัญนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” นอกจากนี้ ยังเป็นการโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชน ผู้มารับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ ที่จะเป็นการสานสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลานพร้อมสมุดประจำตัวเด็กเล่มสีชมพู สมัครร่วมกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลทั้งเงินสด ใบประกาศนียบัตรและของรางวัลมากมาย

ขณะที่แพทย์หญิงสกุลรัตน์ ศรีโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงานวันเด็กปีนี้ ประกอบด้วยการตรวจสุขาพร่างกาย ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจพัฒนาการ ให้ความรู้คำแนะนำดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุก การประกวดความสามารถของเด็ก การประกวดหนูน้อยสุขภาพดี หนูน้อยฟันดี และหนูน้อยกิจกรรมดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นรางวัลชีวิตสำหรับบุตรหลาน ที่จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และร่วมกิจกรรมกับเด็กในวัยเดียวกัน เป็นการฝึกการเรียนรู้การปรับตัวของเด็กต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม พร้อมรับมอบรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจแก่เด็กและครอบครัวอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลาน อายุระหว่าง 6 เดือนถึง 5 ปี ที่มีความสนใจ สมัครร่วมกิจกรรมตั้งนี้วันนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 12 มกราคม 2567 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, คลินิกเด็กดี, คลินิกกระตุ้นพัฒนากร, หน่วยงานเด็กโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 094-9359168

ทั้งนี้ สำหรับผู้ปกครองที่นำบุตรหลานร่วมประกวดกิจกรรมต่างๆ ยังได้สิทธิ์รับของชำร่วยอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์โดยพร้อมเพรียงกัน กำหนดจัดงานวันวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์