ข่าวอัพเดทรายวัน

ชมรมครูประถมศรีสะเกษ ขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ‘ฉบับครูและประชาชน’

ศรีสะเกษ ชมรมครูประถมศึกษาสรรหาคณะกรรมการบริหารชุดที่ 7 ปี 2567 และกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ฉบับครูและประชาชน พร้อมทั้งจัดเตรียมผู้นำครูจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครูของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม 100 ปี ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ดร. สุนทร กุมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบคุณ ท่านทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ และประธานนวัตกรรมต้นแบบปลูกคนสู่สังคมดีด้วยวิถีศีล 5 โครงการโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมอวยพรปีใหม่ส่งความสุขสวัสดี แด่คณะกรรมการบริหารชมรมฯและครู ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั้งจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 โดยมีนายสุริเยศ ถุงจันทร์ ผอ. ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิใน อกคศ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้การต้อนรับ

ดร. สุนทร กุมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า ในการประชุมครั้งนี้มีบุคคลสำคัญที่ปรึกษาชมรมฯ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายสนอง ทาหอม ผู้นำจิตวิญญาณครู อดีตรองเลขาธิการคุรุสภา นายวิทยา พันธุ์เพ็ง ที่ปรึกษาชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) นายศราวุธ วามะกัน ประธานเครือข่ายชมรมโรงเรียนขนาดเล็กแห่งประเทศไทย นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อกคศ.สพป.ศก.1 ดร.กิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโขติ ผู้ทรงคุณวุฒิ อกคศ.สพป.ศก.2 นายนิพนธ์ สมหมาย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองศรีสะเกษ ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์ ข้าราชการครูผู้ทรงคุณค่าต่อสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นายชาติชาย นามวงศ์ และนายทวี พรหมดวงศรี รองประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะเข้าประชุม

ดร. สุนทร กุมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยด้วยว่า สาระสำคัญการประชุม ได้มีการสรรหาคณะกรรมการบริหารชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ชุดที่ 7 ปี 2567 และกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ฉบับครูและประชาชน พร้อมทั้งจัดเตรียมผู้นำครูจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครูของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย จัดที่รัฐสภา กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2567 นี้ การประชุมเป็นไปด้วยมิตรภาพสร้างสรรค์ และนำมาซึ่งการพัฒนาวิชาชิพครู การเรียนรู้ของเด็ก และการศึกษาชาติเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกส่วนมาด้วยความเคารพ