ข่าวอัพเดทรายวัน

เจริญอายุวัฒนมงคล 87 ปีหลวงปู่หนูอินทร์เททองหล่อพระพุทธเจดีย์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานน้ำพระพุทธมนต์และผ้าไตรในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล 87 ปี พระราชศีลโสภิต หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะพุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธเจดีย์ศีลโสภิตกิตติมงคล เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล

วันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ภายในมงคลยอดแก้วดวงธรรมมหามณฑป วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โปรดประทานน้ำพระพุทธมนต์ และผ้าไตรในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล 87 ปี พระราชศีลโสภิต หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาแห่งภาคอีสาน

โดยในช่วงเวลา 10.19 น. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระเถรานุเถระ เจริญชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์ และมีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ศิษยานุศิษย์จากทุกสารทิศร่วมพิธีเจริญอายุวัฒนมงคล พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมจำนวนมาก

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคลพระราชศีลโสภิต หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร ถือเป็นพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาแห่งภาคอีสาน ซึ่งคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์หลวงปู่หนูอินทร์ทุกสายทั่วประเทศร่วมกันจัดขึ้น เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมทำบุญ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อบูรพาจารย์

จากนั้นเวลา 14.00 น.มีพิธีเททองหล่อพระพุทธเจดีย์ศีลโสภิตกิตติมงคล เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 87 ปี โดยมีนายแพทย์ศิวบูลย์ ชัยสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชศีลโสภิต หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระเถราจารย์ 4 รูปนั่งภาวนาอธิฐานจิตประกอบด้วย 1.พระอาจารย์ณรงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 2.พระวชิรญาณวิศิษฎ์ วิ.(สุริยันต์ โฆสปญโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (ป่าวังน้ำเย็น) อ.เมือง จ.มหาสารคาม 3.พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนุญพโล) วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา และ4.พระมหาวิทวัฒน์ วิวฑฺฒนเมธี ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดสมปรารถนาพุทธาราม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีพระเถรานุเถระ และศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีจำนวนมาก

สำหรับ“พระพุทธเจดีย์ศีลโสภิตกิตติมงคล”เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักประมาณ 15 นิ้ว ฐานประมาณ 25 นิ้ว สำหรับประดิษฐานบนบุษบก ชั้น 2 ศีลโสภิตกิตติมหามงคลเจดีย์ ซึ่งสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป