ส่งท้ายปี 62 ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ประชุมกรมการจังหวัดสัญจร สวมผ้าไทย ไหว้พระธาตุยาคู

ไหว้พระธาตุยาคู ประชุมกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ นัดส่งท้ายปี 2562 เป็นการประชุมสัญจร ที่ผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์ นำผู้ร่วมประชุมสวมผ้าไทย ไหว้พระธาตุยาคู เพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว นำฮอยทวารวดี ปีใหม่เมืองฟ้าแดด” ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 -1 มกราคม 2563 โดยในวันนี้ได้มีการประชุมกรมการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการประชุมสัญจรก่อนสิ้นปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
นำผู้เข้าร่วมประชุมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ร่วมนมัสการพระธาตุยาคู ขอพรและเสริมความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานเป็นทีม we are kalasin เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และในปี 2563 มีแผนงาน โครงการที่จะต้องริเริ่มและสานต่อ โดยเน้น 3 เรื่องสำคัญ คือเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ปี 2563 กำหนดช่วงระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2563 และกำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับบริจาคเงิน และสิ่งของจากพี่น้องประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน นำไปออกร้านมัจฉากาชาด

ทั้งนี้ ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ห่วงใยพี่น้องประชาชน ในการสัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ได้มากที่สุด