ข่าวอัพเดทรายวัน

อำนาจเจริญ มูลนิธิ พอ.สว. จัดพิธีเปิดตาและมอบแว่นตา ตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดตาและมอบแว่นตา ตามโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม ในความร่วมมือของมูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โรงพยาบาลหัวตะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี พระครูภาวนากิจจาทร เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ รองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน นายแพทย์ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. นางจันเดอร์บาลา ศิวะศรีอำไพ นายกสมาคมฮินดูสมาช พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า ปัจจุบันโรคต้อกระจกเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนไทยตาบอด ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นภาระต่อครอบครัวและเป็นปัญหาทางสาธารณสุข ในแต่ละปีมีผู้ป่วยโรคต้อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมประมาณ 300 คนต่อปี ระยะเวลารอคอยการผ่าตัดประมาณ 2 – 3 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลหัวตะพานและโรงพยาบาลอำนาจเจริญ จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อป้องกันและลดอัตราการตาบอดจากโรคต้อกระจก ค้นหาผู้ป่วยต้อกระจกที่ขาดโอกาสให้ได้รับการรักษา และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถดูแลดวงตาของตนเองได้ เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตการมองเห็นที่ดีของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการผ่าตัดครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นโรคต้อกระจกในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 240 คน จากผู้ที่เข้าตรวจคัดกรอง 402 ราย ซึ่งโครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้การสนับสนุนจักษุแพทย์ คณะเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและเวชภัณฑ์ ในการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม สมาคมฮินดูสมาช บริจาคเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 200 ตัว มอบเงินช่วยเหลือรายละ 500 บาท และสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ในระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดจะได้รับคการรักษาต้อกระจกอย่างมีคุณภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป